Energiebesparing

In het 4de en laatste leerjaar van mijn Communicatie en Multimedia Design opleiding ben ik een afstudeeropdracht aangegaan bij Tam Tam. De opdracht bij Tam Tam had betrekking tot het motiveren van energiebesparing bij de klanten van Oxxio. Deze afstudeerperiode duurde zestien weken en het was de bedoeling om in deze zestien weken een volledig onderzoek te doen, uiteindelijk is daar een interactief product uitgekomen evenals een scriptie waarin het onderzoek uitgebreid wordt toegelicht.

Het onderzoek heeft de meeste tijd ingenomen. Tijdens dit onderzoek heb ik vooral gekeken op welke manieren motivatie tot stand komt, hoe bepaald gedrag aangeleerd kan worden en wat er op dit moment al gedaan wordt om gedrag te beïnvloeden en energiebesparing te realiseren. De conclusies uit dit onderzoek heb ik gebruikt om een uiteindelijk concept neer te zetten dat huishoudens moet motiveren en moet helpen met het besparen van energie. Dit concept is uitgewerkt in een visueel ontwerp en een klikbaar prototype.

Het uiteindelijk product heeft de vorm gekregen van een spel voor op een mobiel apparaat waarin verschillende oplossingen zijn ondergebracht gebaseerd op de bevindingen uit het theoretisch onderzoek. Het concept van het spel is dat gebruikers een eigen virtueel huis kunnen bouwen aan de hand van punten die ze verzamelen door vooral thuis energie te besparen. De punten die ze verzamelen kunnen ze gebruiken om het virtuele huis te verbeteren en op die manier bonus punten te krijgen (door energie zuinige objecten aan te schaffen en te plaatsen). Daarnaast kan de gebruiker ook tips krijgen over de objecten in het huis maar ook opdrachten doen die gerelateerd zijn aan het verbruik in de echte wereld. Deze opdrachten kunnen alleen, samen met andere spelers of tegen andere spelers gedaan worden.

Wat betreft deze opdracht is het uiteindelijk product goed ontvangen maar zou het nog flink wat bijgeschaafd moeten worden. De eerste test resultaten hebben aangegeven dat de respondenten enthousiast zijn maar bijvoorbeeld liever hun eigen woon situatie zien met daarin specifieke tips voor energie besparing bij hun thuis in plaats van een zelf gemaakt digitaal huisje. De opdrachten werden als zeer positief ervaren; het zorgt ervoor dat de gebruikers een duidelijk doel hebben om naar toe te werken. De opdrachten, gecombineerd met bespaar tips, zorgen ervoor dat gebruikers op een makkelijke en leuke manier energie kunnen besparen. Uiteindelijk heb ik mijn afstudeerperiode van zestien weken in één keer goed af kunnen ronden met als resultaat een diploma waar ik vier jaar lang hard aan heb gewerkt.